Ретроспективни щрихи към чуждоезиковото обучение в България (CD).


Станчев, Свилен (2017) Ретроспективни щрихи към чуждоезиковото обучение в България (CD). В. Търново: Ивис.


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  20325
 Свилен Станчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/