Влияние на сигурността върху туристическите потоци


Вараджакова, Десислава (2017) Влияние на сигурността върху туристическите потоци Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, изд. ИК НВУ „В. Левски“, Велико Търново, 2017, ISSN 2367-7481


 The aim of the present paper is to focus on the impact of the crisis situations on the intensity of the tourism flows. It concentrates on the economic effect of safety and security on the travel industry and the determination of the tourists’ preferences to visit a specific destination perceived as safe.
  Доклад
 safety, security, tourism flows, economic effect


Социални, стопански и правни науки Туризъм

Social sciences, economic sciences and law Tourism

 Издадено
  20309
 Десислава Вараджакова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/