Педагогическа етика (учебно пособие)


Георгиев, Георги (2017) Педагогическа етика (учебно пособие) Велико Търново: Издателство Faber, 2017, 120 с. ISBN: 978-619-00-0684-8 COBISS.BG-ID 1284724452


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  20307
 Георги Георгиев

1. Димитрова, Я. (2018) Professional obligations and responsibilities of the social worker In: Knowledge -International Journal Scientific Papers, Vol. 28. 6, Editor in chief Robert Dimitrovski, PhD, Skopje, 2018, p. 2075-2078, (p.2078). ISSN 2545-4439 (Print), ISSN 1857-923X (Online). –Global Impact & Quality Factor 1.322

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/