"Психологически предпоставки за адаптация на младите учители. Роля на наставничеството"; сп. "Психологическое обозрение", ноември - 2018 ISSN: 0033-295X © American Psychological Association, 2018, с.1069-1078, ISSN: 1939 - 1471.


Чавдарова, Велислава (2018) "Психологически предпоставки за адаптация на младите учители. Роля на наставничеството"; сп. "Психологическое обозрение", ноември - 2018 ISSN: 0033-295X © American Psychological Association, 2018, с.1069-1078, ISSN: 1939 - 1471. Психологическое Обозрение ISSN: 0033-295X © American Psychological Association, 2018, с.1069-1078, ISSN: 1939-1471.


 В публикацията са разграничени основните психологически предпоставки за ефективна адаптация на младите педагози в училищна среда. Разгледани и коментирани са основните елементи и принципи на наставничеството, както и видовете наставничество като ефективен подход, улесняващ адаптацията на педагогическите специалисти.
  Статия
 наставничество, адаптация, потребности, мотивация


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  20301
 Велислава Чавдарова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/