Психологически предпоставки за адаптация на младите учители. Роля на наставничеството


Чавдарова, Велислава (2018) Психологически предпоставки за адаптация на младите учители. Роля на наставничеството Psychological Review ISSN 0033-295X Психологическое Обозрение


 В публикацията са разграничени основните психологически предпоставки за ефективна адаптация на младите педагози в училищна среда. Разгледани и коментирани са основните елементи и принципи на наставничеството, както и видовете наставничество като ефективен подход, улесняващ адаптацията на педагогическите специалисти.
  Статия
 наставничество, адаптация, потребности, мотивация
 Под печат
  20301
 Велислава Чавдарова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/