"Чек - лист за диагностика на социалните компетентности на личността при напускане на училищната институция"; The British Journal for the Philosophy of Science, Issue 4 (2), December 2018, © Oxford University Press, 2018, ISSN 0007-0882, EISSN 1464-3537, рубрика Психология, с.1395-1405. © The University of Oxford, 2018


Чавдарова, Велислава (2018) "Чек - лист за диагностика на социалните компетентности на личността при напускане на училищната институция"; The British Journal for the Philosophy of Science, Issue 4 (2), December 2018, © Oxford University Press, 2018, ISSN 0007-0882, EISSN 1464-3537, рубрика Психология, с.1395-1405. © The University of Oxford, 2018 The British Journal for the Philosophy of Science, © Oxford University Press, 2018, ISSN 0007-0882, EISSN 1464-3537, рубрика Психология,стр.1395-1405. © The University of Oxford, 2018


 Първостепенна задача на психолозите по отношение на кариерното развитие е да измерят степента на изграждане на Аза на младежи, напускащи училище, с оглед уменията им за социална адаптация и интеграция на прага на самостоятелния живот. В доклада се представя апробиран авторски диагностичен инструмент (чек лист) за самооценка на социалните компетентности на младежи, напускащи училищната институция.
  Статия
 кариерно развитие, социални компетентности, чек лист, самооценка


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  20300
 Велислава Чавдарова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/