Документалното наследство на българската армия – основни аспекти


Игнатова, Анка (2009) Документалното наследство на българската армия – основни аспекти 130 години модерна българска държавност. Иван Стоянов. 60 години, отдадени на историята и висшето образование. В. Търново, 2009, с. 288-307. ISBN 978-954720-0


 В публикацията се разглеждат въпросите, свързани с документирането и архивирането в българската армия от Освобождението до началото на ХХ в., както и възможностите за използването на документалното й наследство.
  Статия
 архивни документи, архивни процес и идейности, Военноисторическа комисия, Военноисторически архив, Централен военен архив, Държавен военноисторически архив


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  20293
 Анка Игнатова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/