Учебно-възпитателният процес по Роден край, Родинознание и Природознание. Общи методически въпроси


Юлзари, Синто (1999) Учебно-възпитателният процес по Роден край, Родинознание и Природознание. Общи методически въпроси Русе


 .
  Монография
 методика, форми, методи
 
  2029
 Синто Юлзари

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/