Технологии за подкрепа личностното развитие на децата


Бузов, Емил (2017) Технологии за подкрепа личностното развитие на децата Организация на предучилищното образование, София, РААБЕ, 2017, глава Б7.2 с. 1-9, ISSN 2534-8647, COBISS.BG-ID 1278971876


 Коментар на ДОС за приобщаващото образование, свързан с т. 5 от чл. 13 относно поощряването с материални и морални награди
  Статия
  материални и морални награди, система, анализ на практики
 Издадено
  20286
 Емил Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/