Няголова М. (2011) Интроспективное понимание сознания и его критика в трудах А. Валлона и С. Л. Рубинштейна. Сборник доклади от Годишната университетска научна конференция с международно участие: 23-24 юни 2011, Том 7, под ред. на И. Георгиева, Велико ТърновоЖ Издателски комплекс на НВУ. 2011, с. 39 - 48.


Няголова, Марияна (2011) Няголова М. (2011) Интроспективное понимание сознания и его критика в трудах А. Валлона и С. Л. Рубинштейна. Сборник доклади от Годишната университетска научна конференция с международно участие: 23-24 юни 2011, Том 7, под ред. на И. Георгиева, Велико ТърновоЖ Издателски комплекс на НВУ. 2011, с. 39 - 48. Велико Търново


 
  Статия
 
 Издадено
  20274
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/