Няголова М. (1998) Предговор към Четвъртото издание на Учебна програма по психология за студентите от ВТУ. Василев. Д. Учебна програма по психология. Велико Търново: Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий". 1998, с. 1.


Няголова, Марияна (1998) Няголова М. (1998) Предговор към Четвъртото издание на Учебна програма по психология за студентите от ВТУ. Василев. Д. Учебна програма по психология. Велико Търново: Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий". 1998, с. 1. Велико Търново


 
  Отзив
 
 Издадено
  20273
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/