Международна научна конференция, посветена на 1300-годишнината от българо-византийския договор от 716 г.


Кънев, Николай (2017) Международна научна конференция, посветена на 1300-годишнината от българо-византийския договор от 716 г. сп. „Епохи“, т. XXV, 2017, кн. 1, с. 161 и кн. 2, с. 419. ISSN 1310-2141


 
  Отзив
 конференция, Тервел, българо-византийски договор от 716 г., България, Византия


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  20272
 Николай Кънев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/