Риск мениджмънт – етапи и концепции за управление на банковия риск


Цаневска, Венелина (2017) Риск мениджмънт – етапи и концепции за управление на банковия риск Списание "Социално-икономически анализи", 2017, № 2, с. 135-142, Print ISNN: 1313-6909


 The publication examines the essence of risk management, in particular, the banking risk management. It is focused on the key stages of banking risk management, as well as the modern concepts in its operation.
  Статия
 risk, banking risk management, stages, concepts


Социални, стопански и правни науки Икономика

Social sciences, economic sciences and law Economics

 Издадено
  20266
 Венелина Цаневска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/