Фирмено ценообразуване


Любенов, Любомир (2017) Фирмено ценообразуване WEB базиран курс, Великотърновски университет, В. Търново


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 
  20256
 Любомир Любенов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/