Маркетинг проучване


Любенов, Любомир (2017) Маркетинг проучване Русе, стр. 190


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  20255
 Любомир Любенов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/