Пирамидален модел на система за електронно обучение


Калчев, Стефан (2005) Пирамидален модел на система за електронно обучение НВУ “Васил Левски”, Д. Митрополия


 Статията разглежда: Електронно обучение, Качество на образователния процес, Управление на знания
  Доклад
 електронно обучение, качество на образователния процес, управление на знания


Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  2025
 Стефан Калчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/