Модел на система за информационна сигурност


Калчев, Стефан (2005) Модел на система за информационна сигурност НВУ “Васил Левски”, Д. Митрополия


 Статията разглежда: Пирамидален модел, политика на сигурност, система за сигурност, управление на риска
  Доклад
  Пирамидален модел, политика на сигурност, система за сигурност, управление на риска


Природни науки, математика и информатика
Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics
Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  2024
 Стефан Калчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/