Радев, Радослав. Петко Р. Славейков –политика от грамотност към образование. Сборник с материали от конференции по време на Славейковите празници 2014-2017 г. Трявна. Издателство Фабер. 2017. с.143-149. ISBN 978-619-00-0676-3


Радев, Радослав (2017) Радев, Радослав. Петко Р. Славейков –политика от грамотност към образование. Сборник с материали от конференции по време на Славейковите празници 2014-2017 г. Трявна. Издателство Фабер. 2017. с.143-149. ISBN 978-619-00-0676-3


 В статията се разглежда проблема за съотношението между грамотност и образованост. Разгледана е подробно идеята на Петко Р. Славейков грижа за образованието да имат общините, тъй като по този начин гражданите ще осъзнаят своята отговорност към училищата и към децата си.
  Статия
 грамотност, образование, общини, училища, отговорност
 Издадено
  20235
 Радослав Радев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/