Радев, Радослав. Възгледите на д-р Кръстьо Кръстев за литературното обучение. Сборник с материали от конференции по време на Славейковите празници 2014-2017 г. Трявна. Издателство Фабер. 2017. с.87-92. ISBN 978-619-00-0676-3


Радев, Радослав (2017) Радев, Радослав. Възгледите на д-р Кръстьо Кръстев за литературното обучение. Сборник с материали от конференции по време на Славейковите празници 2014-2017 г. Трявна. Издателство Фабер. 2017. с.87-92. ISBN 978-619-00-0676-3


 Статията проследява педагогическите възгледи на д-р Кръстьо Кръстев като учител и директор в Казанлък и като редактор на сп. "Мисъл". Разглежда се проблема за христоматиите, за ползването на текстове от българската литература, за статута на старобългарската литература в образованието.
  Статия
 христоматии, текст, стара българска литература, изкуство
 Издадено
  20234
 Радослав Радев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/