Радев, Радослав. Петко Р. Славейков и Цвятко Н. Самарджиев – опит за интелектуален аристократизъм през Възраждането. – Сборник с материали от конференции по време на Славейковите празници 2014-2017 г. Трявна. Издателство Фабер. 2017. с.58-62. ISBN 978-619-00-0676-3


Радев, Радослав (2017) Радев, Радослав. Петко Р. Славейков и Цвятко Н. Самарджиев – опит за интелектуален аристократизъм през Възраждането. – Сборник с материали от конференции по време на Славейковите празници 2014-2017 г. Трявна. Издателство Фабер. 2017. с.58-62. ISBN 978-619-00-0676-3


 В статията е проследена кореспонденцията между Петко Р. Славейков и Цвятко Н. Самарджиев, за да се открои идеята за аристократизъм на българския елит през Възраждането. Тази идея се защитава чрез особеното разбиране за словото и утвърждаване на особен тип обръщение "Ваше словесие".
  Статия
 слово, аристократизъм, писма, азбука
 Издадено
  20233
 Радослав Радев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/