Радев, Радослав. Физиология и философия на богатството и бедността в публицистиката на Петко Р. Славейков. Сборник с материали от конференции по време на Славейковите празници 2014-2017 г. Трявна. Издателство Фабер. 2017. с.9-15. ISBN 978-619-00-0676-3


Радев, Радослав (2017) Радев, Радослав. Физиология и философия на богатството и бедността в публицистиката на Петко Р. Славейков. Сборник с материали от конференции по време на Славейковите празници 2014-2017 г. Трявна. Издателство Фабер. 2017. с.9-15. ISBN 978-619-00-0676-3


 В статията е отразен хуманитарните виждания на Петко Р. Славейков по отношение на богатството и бедността през Възраждането. Развита е тезата на поета, че в българското богатство винаги има някаква тайна.
  Статия
 богат, беден, тайна, нравственост, пари, работа
 Издадено
  20232
 Радослав Радев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/