About an Approach for Constructing Combinatorial Objects


Христова, Мая (2017) About an Approach for Constructing Combinatorial Objects Cybernetics and Information Technologies, Volume 17, No 2, Sofia 2017, Print ISSN: 1311-9702; Online ISSN: 1314-4081


 
  Статия
 
 Под печат
  20217
 Мая Христова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/