Икономически връзки на Европейския съюз с Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН)


Матеев, Илиян (2017) Икономически връзки на Европейския съюз с Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) Списание за наука "Ново знание", 2017 г., бр.1, стр. 43-51, ISSN: 2367-4598 (Online); ISSN: 1314-5703 (Print)


 
  Статия
 ЕС, АСЕАН, икономически връзки


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  20208
 Илиян Матеев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/