Европейският семестър и България. - В: „ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПОДХОД В ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“, Отг. ред. Емил Панушев, Велико Търново, Ай ад Би, 2017, с. 9-19 [182 стр.]


Панушев, Емил (2017) Европейският семестър и България. - В: „ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПОДХОД В ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“, Отг. ред. Емил Панушев, Велико Търново, Ай ад Би, 2017, с. 9-19 [182 стр.] Велико Търново


 Динамиката в интеграционните процеси и външни влияния обусловиха промени в координацията на общи политики на Европейския съюз, което влияе върху приложението им в България
  Част от книга / Глава от книга
 икономическа интеграция, Европейски съюз, България
 Издадено
  20207
 Емил Панушев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/