Свободно движение на стоки, Външноикономическата ориентация на България. – В: „БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА ДЕСЕТ ГОДИНИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“, Отг. ред. Емил Панушев, София, FastPintBooks, 2017, с. 65-73, 213-220 [222 стр.]


Панушев, Емил (2017) Свободно движение на стоки, Външноикономическата ориентация на България. – В: „БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА ДЕСЕТ ГОДИНИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“, Отг. ред. Емил Панушев, София, FastPintBooks, 2017, с. 65-73, 213-220 [222 стр.] София


 Членството на България в Европейския съюз е предизвикателство пред участието на Единния пазар и се отразява на външноикономическата ориентация на страната.
  Част от книга / Глава от книга
 международна търговия, Европейски съюз, България
 Издадено
  20206
 Емил Панушев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/