Външноикономическата ориентация на България в условията на членство в Европейския съюз и участие в глобалните стойностни вериги. – сп. Списание на БАН, кн. 3, 2017, с. 59-65.


Панушев, Емил (2017) Външноикономическата ориентация на България в условията на членство в Европейския съюз и участие в глобалните стойностни вериги. – сп. Списание на БАН, кн. 3, 2017, с. 59-65. София


 Оформянето на външноикономическата ориентация в условията на членство в ЕС се осъществява под влияние на участието на Бългия в глобалните стойностни вериги.
  Статия
 външна търговия, глобални стойностни вериги


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  20204
 Емил Панушев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/