Математическа компетентност на студенти-икономисти


Пушкарова, Антония (2003) Математическа компетентност на студенти-икономисти Сборник научни доклади “Предизвикателствата на информационното общество пред статистиката и математиката - век XXI”, Свищов, с. 427 - 432.


 В разработката се разглежда актуалността на проблема за математическа компетентност на студенти-икономисти, формулира се работно определение за математическа компетентност и се предлага структурния й модел.
  
 Математическа компетентност, научно-теоретична математическа информация, теоретико-приложни математи
 
  2020
 Антония Пушкарова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/