Литературната география и съхраненото бъдеще


Дерменджиев, Атанас (2017) Литературната география и съхраненото бъдеще Сб. от Eдинадесета научна конференция “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”. Велико Търново, 1 ноември 2016. Ред. Н. Кънев. Велико. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, т. XI , с. 317-322, ISBN 978-619-208-125-6


 
  Доклад
 


Хуманитарни науки
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  20194
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/