Виждане за условията и факторите, влияещи върху производителността на труда.


Пенчева, Пламена (2016) Виждане за условията и факторите, влияещи върху производителността на труда. списание Индустриален мениджмънт, 2016, 13 (2), с. 7-14. Print ISSN 1312-3793


 
  Статия
 производителност на труда, фактори, екологичен фактор


Социални, стопански и правни науки Администрация и управление

Social sciences, economic sciences and law Administration and Management

 Издадено
  20192
 Пламена Пенчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/