Съвременният мениджмънт на средните и големите предприятия в България - проблеми и възможни решения.


Пенчева, Пламена (2015) Съвременният мениджмънт на средните и големите предприятия в България - проблеми и възможни решения. Велико Търново: Ай анд Би , 2015, 23 с., ISBN: 978-954-9689-85-3 COBISS.BG-ID 1276987876


 
  Монография
 


Социални, стопански и правни науки Администрация и управление

Social sciences, economic sciences and law Administration and Management

 Издадено
  20191
 Пламена Пенчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/