Разумният срок в административния процес.


Чакърова-Димитрова, Изабела (2017) Разумният срок в административния процес. Велико Търново: Фабер, 2017, 246 с. ISBN 978-619-00-0691-6, COBISS.BG-ID 1283929316


 
  Монография
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  20187
 Изабела Чакърова-Димитрова

2. Тошкова-Николова, Д., Н. Фети. Защита на личните данни. София: ИК „Труд и право”, 2019, 752 с. ISBN 978-954-608-263-3, на с. 412

1. Николова, Райна. Учебно помагало по административно право и административен процес. Науч. ред. Атанас Симеонов. София: НБУ, 2018, 340 с. ISBN 978-619-233-031-6, COBISS.BG-ID 1287916004, на с. 206

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/