Икономически връзки на Европейския съюз със страните/териториите от Източна Азия


Матеев, Илиян (2017) Икономически връзки на Европейския съюз със страните/териториите от Източна Азия В: "Прилагане на интегриран подход в икономическата политика на Европейския съюз", Отг. ред. проф. д-р Е. Панушев. Рец. проф. д-р Д. Златева. Велико Търново: Издателство "Ай анд Би", стр.145-181, ISBN: 978-619-7281-29-3, (COBISS.BG-ID 1284427492)


 Книгата представя резултати от изследователския проект "Прилагане на интегриран подход в икономическата политика на ЕС". Договор № ФСД-31-813-05/28.06.2016
  Студия
 ЕС, КНР, Япония, Р.Корея, Тайван


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  20185
 Илиян Матеев

1. Бянов, И. Глобални икономически промени. Велико Търново: изд."Ай анд Би". 2019 г. 190 стр. ISBN: 978-619-7281-46-0, (COBISS.BG-ID - 1289504740), цитиране на стр.172-173

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/