Основи на публичната администрация. Учебно помагало.


Йорданова, Даниела (2017) Основи на публичната администрация. Учебно помагало. Учебно помагало, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”, В.Търново, 2017, 117 с. ISBN 978-619-208-130-0, COBISS.BG-ID: 1283362276


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Социални, стопански и правни науки Администрация и управление

Social sciences, economic sciences and law Administration and Management

 Издадено
  20183
 Даниела Йорданова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/