Подготовка за ограмотяване в условия на билингвизъм


Кючуков, Христо (1994) Подготовка за ограмотяване в условия на билингвизъм Софийско университетско издателство


 Монографията представя резултати от експеримент с деца роми и турчета
  Монография
 подготовка, ограмотяване, билингвизъм
 
  2018
 Христо Кючуков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/