Сподвижниците на Васил Левски в Учредителното събрание и създаването на Търновската конституция.


Палангурски, Милко (2017) Сподвижниците на Васил Левски в Учредителното събрание и създаването на Търновската конституция. Васил Левски и вътрешната революционна организация в борбата за национално освобождение, 2017,С, с.53-61, ISBN 978-954-776-038-7.


 Участието на революционерите от организацията на В Левски в създаването на държавната система.
  Статия
 Учредително събрание, конституция, революционери
 Издадено
  20176
 Милко Палангурски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/