„Curvature of a barycentric curve and applications to trajectories of rational Bezier curves“, „Mathematics Days in Sofia“, July 10–14, 2017


Бенчева, Виктория (2017) „Curvature of a barycentric curve and applications to trajectories of rational Bezier curves“, „Mathematics Days in Sofia“, July 10–14, 2017


 
  Доклад
 кривина, барицентрични координати, криви, безие криви, траектории


Природни науки, математика и информатика Математика

Natural sciences, mathematics and informatics Mathematics

 Непубликувано
  20175
 Виктория Бенчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/