Подготовка на учителя за урок с използване на информационни и комуникационни технологии


Георгиева-Лазарова, Стоянка (2017) Подготовка на учителя за урок с използване на информационни и комуникационни технологии Педагогически алманах, УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2017, кн. 2., с. 135-146. http://journals.uni-vt.bg/almanac/bul/vol25/iss2/2


 Abstract: The successful use of information and communication technology in education mainly depends on preparing the lesson in advance. The article addresses some psychological, didactical and informational characteristics related to the use of technology in the classroom, which are a vital knowledge for the contemporary teacher.
  Статия
  information and communication technology in education, media, teacher preparation


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  20168
 Стоянка Георгиева-Лазарова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/