Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда


Георгиева-Лазарова, Стоянка (2017) Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2017.


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  20167
 Стоянка Георгиева-Лазарова

1. ЦАНКОВ Н., ДАМЯНОВ И. и БОНЕВА-ДАМЯНОВА Е. ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО И РАБОТА В ДИГИТАЛНА СРЕДА. - Издателство „Авангард Прима” София, 2018, с. 268.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/