Използване на интерактивната мултимедия в обучението


Георгиева-Лазарова, Стоянка (2010) Използване на интерактивната мултимедия в обучението Велико Търново: Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий"


 
  Статия
 
 
  20164
 Стоянка Георгиева-Лазарова

1. Иванова Й. Приложение на Мултимедийните Технологии в Информационните Системи на Сигурността и Отбраната - https://procon.bg/system/files/it4sec_reports_114.pdf

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/