Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация


Станчев, Свилен (2012) Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация сп. "Проглас", кн. 2, 2012. В. Търново: Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий”, 2012.


 
  Отзив
 
 
  20161
 Свилен Станчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/