3. От традиционните категории към когнитивна перспектива в английската морфология [Nedelcheva, Sv. ENGLISH MORPHOLOGY – TRADITIONAL AND COGNITIVE PERSPECTIVE. Шумен: Университетско издателство, 2012.]


Станчев, Свилен (2013) 3. От традиционните категории към когнитивна перспектива в английската морфология [Nedelcheva, Sv. ENGLISH MORPHOLOGY – TRADITIONAL AND COGNITIVE PERSPECTIVE. Шумен: Университетско издателство, 2012.] сп. "Чуждоезиково обучение", кн. 2, 2013. София: Аз Буки Национално издателство за образование и наука, МОМН.


 
  Рецензия
 
 Издадено
  20160
 Свилен Станчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/