Продуктивни модели на валентна вариативност в английския и българския.


Станчев, Свилен (2017) Продуктивни модели на валентна вариативност в английския и българския. Сп. "Проглас", кн. 2, 236 - 245


 
  Статия
 
 
  20158
 Свилен Станчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/