The Typology and the Dialectology of Romani.(науч. ред. с П. Бакер и Я. Матрас)


Кючуков, Христо (1997) The Typology and the Dialectology of Romani.(науч. ред. с П. Бакер и Я. Матрас) Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company


 Сборник статии от международна конференция по ромски език
  
 Typology of Romani, dialectology of Romani
 
  2015
 Христо Кючуков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/