Графика, синтаксис & реклама


Бонджолова, Валентина (2017) Графика, синтаксис & реклама Език свещен. Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. д-р Пенка Радева. Ред. Стоян Буров, Антон Гецов, Силвия Коева. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2017. с. 57-64. ISBN 978-619-208-123-3. COBISS.BG-ID - 1284466916.


 В статията се разглежда употребата на знака амперсанд (&) в рекламни текстове на български език. Анализира се присъствието му между съчинително свързани единици (еднородни части и прости изречения) с цел задържане на вниманието като графичен аналог на „и”, който е типичен съединителен съюз.
  Статия
 амперсанд, графика, реклама, синтаксис, текст




 Издадено
  20140
 Валентина Бонджолова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/