Психолингвистични аспекти на ранния билингвизъм


Кючуков, Христо (1997) Психолингвистични аспекти на ранния билингвизъм София


 Монографията представя изследване с деца роми и турци като се измерва степента на владеене на майчин и български език
  Монография
 ранен билингвизъм, психолингвистични аспекти
 
  2014
 Христо Кючуков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/