SUVREMENI UMJETNIČKI PRIJEVODI KAO KNJIŽEVNI I KULTURNI MOST IZMEĐU BUGARA I HRVATA


Седефчева, Валентина (2018) SUVREMENI UMJETNIČKI PRIJEVODI KAO KNJIŽEVNI I KULTURNI MOST IZMEĐU BUGARA I HRVATA Prvi hrvatsko-bugarski slavistički susret/Първа българскo-хърватскa славистична среща. Suvremeni bugarski jezik i književnost u poredbeno-slavističkom i interdisciplinarnom kontekstu, 23. i 24. listopada 2015, Zagreb. Zagrab: FF-Press, с.55-62. CIP 001018736. ISBN 978-953-175-655-6.


  Predložena tema prati funkciju prijevoda u realiziranju dijaloga među različitim kulturama. Na toj se osnovi u tekstu prikazuje recepcija hrvatske književnosti u Bugarskoj. Tumači se uloga prevoditelja. Istražuje se čitaočev interes za različite pisce, teme, stilove, stvaralačke pristupe koji uobličavaju identitet tuđeg. Metodologija tumačenja obuhvata proces komparativnog proučavanja južnoslavenskih književnosti i mehanizam recepcije jednog bliskosrodnog stvaralaštva kroz translatološku perspektivu.
  Статия
 prijevod, recepcija, hrvatska književnost, Bugarska


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  20139
 Валентина Седефчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/