Спри да търсиш убежище в познатото!


Йонкова, Красимира (2017) Спри да търсиш убежище в познатото! В: Асаджоли, Роберто. Психосинтеза. За хармония в живота. София: "Изток-Запад", 2017, с. 158-159. ISBN 978-619-01-0113-0


 Текстът представя авторовото разбиране за "есенциалното" в теорията и практиката на Психосинтеза, концептуализиран от италианския психиатър Роберто Асаджоли
  Част от книга / Глава от книга
 психосинтез, интегрален подход, трансперсонален Аз, духовен център
 Издадено
  20134
 Красимира Йонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/