Лингводидактически аспекти на ромския език (върху материал от шведско-ромски ии българо-ромски билингвизъм)


Кючуков, Христо (1998) Лингводидактически аспекти на ромския език (върху материал от шведско-ромски ии българо-ромски билингвизъм) София: Делфи


 Монографията представя изследване на ромския билингвизъм в България и Швеция
  Монография
 лингводидактически аспекти, ромски език,
 
  2013
 Христо Кючуков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/