Художникът Д.Арнаудов – психология при изграждането на образите. Дон Кихот и Санчо Панса. В: Алманах “Света гора”. 2008. Буква “И” (Бр.9).164-166.


Радев, Радослав (2008) Художникът Д.Арнаудов – психология при изграждането на образите. Дон Кихот и Санчо Панса. В: Алманах “Света гора”. 2008. Буква “И” (Бр.9).164-166.


 Статията разглежда особеното изписване образите на Дон Кихот и Санчо Панса от художника Димитър Арнаудов, така че в една рисунка да се постигне идеята за единството на двамата герои чрез отсъствието на отделни елементи от портрета им.
  Статия
 рисунка, око, единство, ръце
 Издадено
  20127
 Радослав Радев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/