Любовни игри по български. Играта в културата на българи и сърби. Игра у култури бугара и срба. 2008. Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”. В. Търново. Сборник 72-78


Радев, Радослав (2008) Любовни игри по български. Играта в културата на българи и сърби. Игра у култури бугара и срба. 2008. Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”. В. Търново. Сборник 72-78


 Статията осмисля ритуалните характеристики на любовните отношения като вид игра, допускащи лъжата, танца, погледите, жестовете.
  Статия
 любов, лъгане, танц, жест, поглед
 Издадено
  20126
 Радослав Радев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/