Ритуалните трансформации на господаря и слугата като основа на карнавалното и смехово действие. Проглас, 2008, Кн.1, 102-110.


Радев, Радослав (2008) Ритуалните трансформации на господаря и слугата като основа на карнавалното и смехово действие. Проглас, 2008, Кн.1, 102-110.


 Статията проследява как социалната динамика в отношението между хората се преобразява в нравствена чрез смеха и карнавала. Българският празничен календар позволява ритуални обрати на социалното положение, при което временно господарят става слуга на ратаите си и то така, че да бъдат в максимална степен уважени като хора.
  Статия
 господар, слуга, ритуал, трапеза
 Издадено
  20125
 Радослав Радев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/